6 lượt xem

Nhà ống sâu 35 m vẫn ngập tràn nắng, gió